POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

OGÓLNE ZASADY I DEFINICJE

1. Niniejsza polityka prywatności ma na celu przybliżenie Użytkownikom zasad:

 • gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych,
 • wykorzystywania plików cookies i innych technologii pojawiających się na stronie internetowej produkty.gadzetpl.pl

2. Korzystanie ze strony www.produkty.gadzetpl.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności i cookies.

3. Zabronione jest kopiowanie bez zgody Administratora wszelkich zawartości publikowanych na stronie www.produkty.gadzetpl.pl.

4. Treści publikowane na stronie www.produkty.gadzetpl.pl  mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

5. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@gadzetpl.pl.

6. Administrator- Agencja Reklamowa „Gadżet PL”, ul. Grota – Roweckiego 27/17, 30-348 Kraków, NIP 676-227-57-09.

PODSTAWA, CEL I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celach:

 • przetwarzania, realizacji i finalizacji złożonego zamówienia,
 • usługi znakowania i pakowania,
 • transportu,
 • kontaktu z Użytkownikiem,
 • obsługi posprzedażnej.

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez nas po otrzymaniu zgody do momentu zakończenia współpracy lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

5. Dane osobowe Użytkownika możemy przekazać innym podmiotom, które realizują dla nas:

 • usługi księgowe,
 • usługi bankowe,
 • usługi transportowe,
 • usługi hostingowe,
 • oraz pozostałym podwykonawcom, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

6. Dane osobowe użytkownika mogą zostać również przekazane odpowiednim organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

7. Korzystamy wyłącznie z usług firm, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

8. Dane podane przez Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w granicach prawa

9. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu i zakresie w jakim zostały mu powierzone.

 

 

PLIKI COOKIES

1. Strona www.produkty.gadzetpl.pl używa plików cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników lub w celach statystycznych.

2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

3. Korzystanie z naszej strony www.produkty.gadzetpl.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało zgodę Użytkownika na ich wykorzystywanie.

4. Użytkownik może zdecydować, że nie chce, by pliki te były przechowywane (lub je usunąć – wszystkie lub tylko niektóre). Decydujące są ustawienia przeglądarki:

Prosimy pamiętać: te opcje ustawia się w każdej przeglądarce osobno.

5. Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmioty zewnętrzne. Zachęcamy do zapoznania się w jaki sposób firmy zewnętrzne używają danych z naszej witryny internetowej:

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo wglądu, aktualizacji oraz modyfikacji danych, tak by były one zgodne ze stanem faktycznym. Istnieje również możliwość usunięcia danych osobowych z bazy o ile Użytkownik wyrazi taką chęć w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub wskazany do kontaktu adres email.

 

2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

3. Użytkownik ma obowiązek być na bieżąco z Polityką prywatności i plików cookies